Категорії
Big Data Business Analytics Business Intelligence NIT R&D System Web Analytics

SaaS – дешевий спосіб мати власну систему Business Intelligence (?)

SaaS – Software as a Service (Програмне забезпечення як послуга) – це модель пропозиції програмного забезпечення споживачеві, при якій постачальник розробляє веб-додаток, розміщує його і управляє ним самостійно або через третіх осіб з метою і можливістю використання споживачем послуги через Інтернет. SaaS Business Intelligence (SaaS BI) – це модель Business Intelligence, в якій програмне забезпечення […]