Категорії
NIT R&D Social Media

Як не слід створювати інтернет-контент

Що не слід подавати для публікації на сайтах (на основі рекомендацій Google): контент (відео, зображення, текст) з інших інтернет-джерел без додаткової значимої інформації; текст, створений шляхом поєднання або комбінування текстів з різних веб-сторінок без додавання додаткової інформації; текст, створений автоматично на основі спеціальних алгоритмів, за допомогою методів підбору синонімів або заплутування; текст, створений шляхом копіювання […]