Категорії
Business Intelligence KMS System

Системи, засновані на знаннях (Knowledge-based systems)

Системи, засновані на знанebooks1_1нях (Knowledge-based systems), являють собою комп’ютерну програму, яка використовує базу знань для вирішення складних проблем. Даний термін широко використовується для позначення різних видів систем. Це поняття об’єднує всі системи, засновані на знаннях і є спробою представлення знань явно через такі інструменти, як онтологічні правила, а не побічно через код , до речі, звичайний розрахунок програма робить. Knowledge-based systems має два типи підсистем: бази знань і логічний висновок. База знань являє собою факти про світ, часто в тій чи іншій формі роду онтології. Механізм логічного висновку являє собою логічні твердження і умови про світ, як правило, представлені за допомогою If-Then правил.

Knowledge-based systems відносяться до архітектури системи, тому що вони являють собою явні знання. Тоді як ранні системи, засновані на знаннях, були майже всі експертними системами – одні й ті ж інструменти і архітектури могли використовуватися для цілого ряду інших типів систем. Тобто, практично всі експертні системи є системами, заснованими на знаннях, але багато систем, засновані на знаннях не є експертними системами.

Перші Knowledge-based systems були представлені правилами на основі експертних систем. Однією з найвідоміших була експертна система Mycin – програма для медичної діагностики. Ці ранні експертні системи представлені за допомогою фактів про світ в простих твердженнях та в плоскій базі даних і використовують правила зрозуміло, в результаті додавання до цих тверджень.

З часом база знань ставала більш складною, представляючи інформацію за допомогою використання прийомів об’єктно-орієнтованого програмування, таких як ієрархії класів та підкласів, відносин між класами і поведінки об’єктів. І це слугувало розробці систем автоматизованого мислення для спеціального призначення , так званих класифікаторів. Замість того, щоб статично оголосити категоризації відносини в базі знань, класифікатор дозволяє розробнику просто оголосити факти про якесь твердження чи подію, і класифікатор виводить ці відношення.

Найостанніші Knowledge-based systems використовують для свого функціювання мережу Інтернет. Так як в Інтернеті часто доводиться мати справу із складними, неструктурованими даними , які повинні відповідати конкретної моделі даних – технологія Knowledge-based systems надає здатність класифікувати об’єкти на вимогу, які ідеально підходять для таких систем. Моделі для цих видів наукомістких інтернет-систем, відомі як Semantic Web.

 

Першоджерело:   http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge-based_systems

 

Публікацію підготувала  студентка 311 гр.  Малука Т.О.

 

 

 

Записи з подібними тегами