Категорії
KMS NIT R&D System

JAD – методика спільної розробки ком`пютерних інформаційних систем

JAD - Joint Application Development
JAD – Joint Application Development

У 1977 році Тоні Кроуфорд (Tony Crawford) з IBM звернув увагу на труднощі досягнення взаєморозуміння між бізнес клієнтами та ІТ фахівцями. Для вирішення цих труднощів він винайшов новий підхід. Ідея полягала у тому, щоб зібрати всіх учасників і досягти консенсусу. Перші наради щодо спільної розробки додатків відбулася в офісі IBM в Релайе (Raleigh, штат Північна Кароліна). Так виникла нова методика JAD (Joint Application Development).

JAD (Joint Application Development – спільна розробка додатків) – методика управління проектами, яка передбачає тісну взаємодію замовників і виконавців, з метою домогтися взаєморозуміння в питаннях, що стосуються розроблюваної системи.Зокрема, цю методологію згадує Ерік Спірлі (Eric Sperly) у книзі «Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка и реализация» (Enterprise Data Warehouse. Planning, Building, and Implementation).

JAD процес забезпечує для розробки комп’ютерних систем те, що Генрі Форд зробив для автомобільного виробництва (метод організації механізмів, матеріалів, та робочої сили таким чином, що машину можна зібрати набагато швидше і дешевше, ніж будь-коли раніше – лінія по збірці ). Цілі в області розробки систем полягає в тому, щоб визначити , що користувачам дійсно потрібно, а потім створити систему або процес, який забезпечить це. Традиційні методи мають ряд вбудованих уповільнюють факторів, які тим сильніше, чим більше людей залучено в проект.

Метою JAD є визначення меж проекту, розробка рішення і контроль проекту до його завершення.

Учасниками спільної розробки додатків є:

  1. Спонсор (спонсор)  – керівник, власник системи . Вони повинні бути достатньо високопоставленими в організації, щоб бути ув змозі прийняти рішення таі забезпечити необхідні ресурси і підтримку проекту .

  2. Бізнес Користувачі – передбачувані користувачі розроблюваної системи.

  3. Системні Аналітики – забезпечують нетехнічні пояснення, які допомагають іншим членам JAD – групи розуміти і повністю використовувати доступну технологію. Контролюють дизайн щодо простоти використання/обслуговування та відповідно доості стандартівам. Забезпечують розробку апаратних засобів і програмного забезпечення.

JAD зосереджений навколо конструктивних робочих нарад. Всі збираються разом у кімнаті для обговорень. Кожен чує, що говорить інша частина групи. Немає затримок між питаннями і відповідями , ні ” зайнятих телефонів” або очікування відповіді на записку. Спільна розробка додатків усуває багато проблем традиційних зустрічей. JAD перетворює зустрічі в наради, які є більш конструктивними й продуктивними. Порядок денний забезпечує конструктивізм, помічник спрямовує процес, наочні посібники уточнюють обговорювані поняття, і активність групи, з постійним зворотним зв’язком.

Перелік використаних джерел:

  1. Wood, J. and D. Silver, Joint Application Development, 2nd ed., New York : Wiley, 1995.

  2. Wetherbe, James C., “Executive Information Requirements: Getting It Right”, MIS Quarterly, March 1991, p. 51.

  3. http://www.slideshare.net/johncrosby2/jad-sum2120324-18556986

  4. http://www.umsl.edu/~sauterv/analysis/488_f01_papers/rottman.htm

  5. http://www.dwh-club.com/ru/dwh-bi-articles/metodologiya-joint-application-development.html

Опублікував: Богдан Безпалюк, 391.bezpaliuk.bohdan@gmail.com

Записи з подібними тегами