Категорії
Big Data Business Analytics Business Intelligence ICS KMS NIT R&D System

ERP – система планування та управління ресурсами підприємства

Сучасні ERP – системи (Enterprise Resource Planning – Управління ресурсами підприємства) забезпечують виконання всіх основних функцій підприємства, незалежно від його роду діяльності або статуту. На сьогоднішній день ERP – системи використовуються у комерційних та некомерційних структурах., як в урядових, так і в неурядових організаціях.

ERP – система  –  це корпоративна інформаційна система для автоматизації планування, обліку, контролю та аналізу всіх основних бізнес – процесів та вирішення бізнес завдань в масштабі підприємства. ERP – система допомагає інтегрувати всі відділи та функції компанії в єдину систему, при цьому всі департаменти працюють з єдиною базою даних і їм простіше обмінюватися між собою різною інформацією.  ERP –  система включає в себе різні функціональні модулі, наприклад, бухгалтерський і податковий облік, управління складом, транспортуваннями,  кадровий облік, управління взаємовідносинами з клієнтами. Різні програмні модулі єдиної системи ERP дозволяють замінити застарілі інформаційні системи з управління логістикою, фінансами, проектами.

Системи планування ресурсів підприємства – служать для інтеграції всіх даних і процесів організації в єдину систему.  Для цього типова ERP –система застосовує багато різних апаратних і програмних компонентів. Ключовими компонентами багатьох ERP –систем є єдина база даних, яка зберігає в собі дані різноманітних системних модулів.

Системами рівня ERP – називають пакети програм, які забезпечують функціональність, яка виконується двома або більше системами. Програмний пакет, що включає в себе одночасно і розрахунок заробітної плати і ведення обліку, наприклад, QuickBooks,  вважається системою класу ERP.

ERP – системи зазвичай керують виробництвом, поширенням товарів, обліком наявності товарів, виставленням рахунків, фактур та бухгалтерським обліком підприємства. Програмне забезпечення класу ERP допомагає контролювати багато видів економічної діяльності, включаючи продажі, доставку, складання накладних, виробництво, контроль якості та управління трудовими ресурсами.

ERP – системи автоматизують завдання, які належать виконанню бізнес – процесів. При отриманні замовлення від споживача менеджер має інформацію про відносини з замовником і його кредитний рейтинг. Коли один підрозділ закінчує працювати із замовленням, інший автоматично передається у наступний підрозділ. При цьому виключаються помилки введення інформації, втрати документів. В результаті замовлення оброблюються  швидше і без помилок. Єдина інформаційна база дозволяє врахувати взаємозв’язок деяких процесів, наприклад, графік відпусток персоналу і завантаження замовлень на поточний місяць.

Зарубіжні ERP – системи:

Найвідоміші програмні продукти, що реалізують концепцію ERP є системи mySAP ERP, MySAP All-in-One, SAP BusinessOne компанії SAP AG, Oracle E-Business Suite, JD Edwards і PeopleSoft Enterprise компанії Oracle.

Російські ERP – системи:

FlagmanExpress, КАС “Бізнес Люкс”, Флагман, Фрегат – Корпорація, АВА Системи,  Галактика – ERP, «1С: Управління виробничим підприємством 8.0», «Парус – Підприємство 8.5».

 

Structure ERP System
Рис. 1 Функціональні елементи ERP – системи (Enterprise Resource Planning System)

Переваги ERP – систем:

• охоплення практично всіх видів діяльності, всіх бізнес – процесів підприємства, управління всіма ресурсами;

• керівники організації та її персонал отримують інструмент, що дозволяє реально планувати і управляти виробництвом;
• побудова від ” потреб виробництва”. Тобто первинним для ERP – систем є оптимізація виробничих процесів , підвищення ефективності виробничої діяльності.
• ERP – системи дозволяють стикуватися з CAD / CAM системами , що дозволяє отримати інтегроване рішення, що поєднує розробки , виробництво і постачання;
• ERP включає в себе пакети прикладних програм для вирішення завдань управління , засоби комплексування завдань в необхідні конфігурації , засоби сполучення з іншими системами .

            Недоліки ERP – систем:
• Безліч проблем, пов’язаних з ERP, виникають через недостатнє інвестування у навчання персоналу, а також у зв’язку з недоробленістю політики занесення та підтримки актуальності даних в ERP .
•  Невеликі компанії не можуть дозволити собі інвестувати достатньо грошей в ERP і навчити всіх співробітників.
•  Іноді ERP складно або неможливо адаптувати під документообіг компанії і її специфічні бізнес-процеси.

Концепція ERP системи

Рис. 2 Концепція ERP системи

Концепція ERP – створення єдиного сховища даних, що містить всю ділову інформацію, накопичену організацією в процесі ведення бізнесу, зокрема фінансову інформацію, дані, пов’язані з виробництвом, управлінням персоналом, та будь-які інші дані. ERP – технологія оптимізації виробничого процесу з точки зору виробничих, комерційних і фінансових цілей. Основною метою   оптимізації організації виробництва та управління підприємством  є максимальний рівень сервісу для споживачів, мінімальні вкладення в основні фонди і ефективна робота підприємства.

Історично концепція ERP стала розвитком простих концепцій MPR (Material Requirement Planning – Планування матеріальних потреб) і MRP II (Manufacturing  Resource  Planning – Планування виробничих ресурсів ). Програмний інструментарій, який використовується  в ERP – системах дозволяє проводити виробниче планування, моделювати потік замовлень і оцінювати можливість їх реалізації в службах і підрозділах підприємства, пов’язуючи його зі збутом.

ERP – система є своєрідним комп’ютерним представленням способів ведення бізнесу різними організаціями. Кожна галузь промисловості має свої особливості, тому розробники систем орієнтують їх на застосування в різних областях, де їх можливості будуть проявленні максимально.

 

Перелік використаних джерел:

1) http://www.softline.kiev.ua/ru/avtomatizatsiya-biznesa/erp-sistemy.html

2) http://www.cio.com/article/40323/ERP_Definition_and_Solutions

3)http://www.aptean.com/en/Solutions/By-Application-Area/Enterprise-Resource-Planning-ERP/Resources-Folder/ERP-System-Definition

4) http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp.aspx

5) http://www.it.ua/products.php?cat=61

6) Дэниел О’Лири. ERP СИСТЕМЫ. Современное планирование и управление ресурсами предприятия.

 

Автор публікації: Стремякова Елеонора   391.Stremiakova.Eleonora@gmail.com.

Записи з подібними тегами