Категорії
Big Data Business Analytics Business Intelligence NIT R&D System

Business Intelligence Oracle – одна з найпотужніших платформ для побудови сучасних систем підтримки прийняття рішень

Ларрі Елісон - засновник і голова корпорації Oracle (фото 2010 р.)
Ларрі Елісон – засновник і голова корпорації Oracle (фото 2010 р.)

Business Intelligence (BI) – це набір теорій, методик, архітектур і технологій, що перетворюють вхідні дані у значиму та корисну інформацію для ділових цілей. При цьому засоби Business intelligence стають робочим інструментом працівників усіх рівнів: директорів, які приймають стратегічні рішення; керівників підрозділів, що приймають тактичні рішення і здійснюють оперативне управління бізнесом; рядових аналітиків, що готують прийняття рішень у локальних сферах при виконанні повсякденних обов`язків. Таким чином, особливу значимість набуває дефініція “Analytics for All” («Аналітика для Всіх»), коли кожен співробітник повинен бути забезпечений повною, достовірною і несуперечливою ??інформацією – відповідно до своєї ролі у бізнес-процесі. За умови, що користувачами систем Business intelligence стають практично всі співробітники підприємства, важливе значення має наочність і простота формування звітів.

Важливою характеристикою будь-якої платформи Business intelligence є можливість вирішення широкого спектру задач – будь це складний звіт або нестандартний графік, нестандартне зовнішнє оформлення інтерфейсу системи або додатковий функціонал, інтеграція даних та багато іншого.

Business intelligence є основою сучасних СППР – систем підтримки прийняття рішень (Decision Support System, DSS ). Такі системи часто позначають DSS/BI або просто – Business Intelligence. При створенні цих систем компанія повинна турбуватися про такі підсистеми, як Data Warehouse (“сховище даних”), OLAP – Online Analytical Processing (“багатовимірний аналіз даних у режимі онлайн”) та Data Mining (“інтелектуальний аналіз даних”), ін.

Корпорація Oracle — американська корпорація, яка є одним з найбільших у світі розробників і постачальників платформ Business Intelligence і забезпечує побудову корпоративних інформаційно-аналітичних систем найвищого світового рівня.  Oracle починала у 1977 році як невелика компанія RSI (Relational Software Incorporated). Пізніше RSI була перейменована в Oracle, щоб уникнути плутанини зі своїми конкурентами. Компанія стала одним з перших виробників програмного забезпечення для побудови систем на основі реляційних баз даних. На 2007 рік Oracle була третьою за величиною доходів на програмному забезпеченні компанією після Microsoft і IBM. Larry Ellison (Ларрі Елісон), засновник корпорації Oracle, обіймає посаду генерального директора (SEO) Oracle протягом усієї історії існування компанії. У 2012 році у компанії Oracle працювало понад 115000 співробітників по всьому світу. Корпорація підтримує або збільшує свою частку на ринку програмного забезпечення за рахунок органічного зростання і через ряд високотехнологічних придбань.

Сімейство рішень Oracle Business Intelligence – це система інформаційно-аналітичних і програмних інструментів, яка розроблена з метою забезпечення кращого бачення і розуміння бізнесу широкому колу користувачів, що дозволяє будь-якому користувачеві організації отримати швидкий Web-доступ до актуальної інформації.

Система Oracle Business Intelligence Suite побудована по принципу ієрархічно-синергетичної інтеграції – об’єднує кілька продуктів, які можуть використовуватися як разом, так і незалежно один від одного:

Oracle BI Server – масштабований, високопродуктивний сервер запитів і аналізу, який інтегрує дані з множини неструктурованих, OLAP і готових додатків-джерел, розроблених як Oracle, так і іншими виробниками.

Oracle BI Answers – потужний інструмент для виконання довільних запитів й аналізу у Web-інтерфейсі. При цьому, користувачі працюють з логічним представленням інформації з різних джерел даних.

Oracle BI Interactive Dashboard – інтерактивні інформаційні панелі з широкими функціональними можливостями, побудовані у Web-архітектурі і відображають персоналізовану інформацію, яка допомагає користувачам приймати точні й ефективні рішення.

Oracle BI Publisher – масштабований сервер формування звітів, що дозволяє генерувати звіти в різних форматах на основі даних з безлічі джерел і розсилати їх по різних каналах.

Oracle BI Briefing Books – засіб, що дозволяє робити «миттєві знімки» інформаційних панелей і потім переглядати інформацію в режимі офлайн.

Oracle BI Disconnected Analytics – рішення, що дозволяє користувачам отримати доступ до можливостей Answers і Dashboards при роботі на комп’ютерах в режимі офлайн.

Oracle BI Office Plug-In – інструмент, що дозволяє працювати з аналітичним сервером за допомогою Microsoft Word, Excel і Powerpoint .

Oracle BI Delivers – механізм оповіщення, за допомогою якого можливо поширювати по різних каналах повідомляючі повідомлення при виникненні тієї чи іншої події .

Oracle Mobile Application Designer – рішення, що дозволяє створювати звіти, адаптовані для мобільних пристроїв на базі iOS, Android, Windows Phone і т.д. Додатки створюються за допомогою drag & drop інтерфейсу, не вимагають знання мови SQL, можуть використовувати вже наявні звіти. Є можливість публікувати розроблені звіти в внутрішньому “магазині” звітів.

Варіант узагальненої архітектури Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition зображений на відповідному рисунку.

Архітектура Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition

Більш детально із особливостями Oracle Business Intelligence Suite можна ознайомитись на сайтах компанії Oracle та  OSzone.net

Зазначимо, що найбільш високотехнологічною інформаційно-аналітичною складовою Business Intelligence є Data Mining. Тому доцільно розглянути особливості цієї складової окремо.

Data Mining (часто цей термін-метафору намагаються перекласти як “розкопка даних”, “інтелектуальний аналіз даних”) — виявлення прихованих закономірностей або взаємозв’язків між змінними у великих масивах необроблених даних.

Прикладами важливих функцій, Oracle Data Mining є наступні.

Ranking functions (Функції ранжування)

Використовується для обчислення рангу запису, по відношенню до інших записів.

Windowing aggregate functions (Віконна агрегатуюча функція)

Використовується для обчислення кумулятивних і ковзаючих середніх значень.

LAG/LEAD functions (LAG / LEAD функцій)

Часто використовується для порівняння значення за аналогічні періоди часу, наприклад, у першому кварталі 1999 року порівняно з першим кварталом 2000 року.

Pareto analysis (Аналіз Парето)

Приклади включають у себе правила 80/20 і зведену таблицю результатів.

   У Oracle Business Intelligence використовуються й інші функції hi-tech аналізу.

Інтелектуальні програми використовують бази даних Oracle для передачі інформації на веб-сервер, де вона аналізується у стратегічних цілях.

Згідно інформації, розміщеній на сайті компанії Oracle, теперішні інструменти і технології  Oracle Business Intelligence (BI) включають в себе такі:

Engineered Systems (Інженерні системи); BI Platform (ВІ платформи); Enterprise Reporting (Корпоративна звітність); Information Discovery (Інформація Discovery); OLAP Analytics (OLAP Аналітика); Scorecards and Strategy Management (Системи показників і управління стратегіями); Mobile BI (Мобільний BI); Real-time Decision Management (Управління рішеннями в режимі реальному часі); BI for Small and Medium Enterprises (BI для малих і середніх підприємств); Big Data (Великі дані). Зміст цих інструментів і технологій передбачено розкрити у наступній статті.

Отже, Oracle – одна з найбільших у світі компаній у сфері баз даних та Business Intelligence, яка почала свій розвиток з невеличкої компанії.

 

 Публікація підготовлена на основі: ORACLE and DSS,  http://www.angelfire.com/pa5/dss/dss5.htm

Статтю опублікувала: Войтік Марина,  voytik.maryna@gmail.com

Записи з подібними тегами