Категорії
Big Data Business Analytics Business Intelligence NIT R&D System

Компанія SAP AG і її програмне забезпечення

Логотип компанії SAPSAP AG  – це компанія-розробник програмного забезпечення та постачальник послуг консалтингу, яка виробляє корпоративне програмне забезпечення та надає підтримку у його встановленні і використанні для компаній будь-якого розміру в усьому світі. SAP має більше ніж 41-літню історію, 66000 співробітників у більше ніж 130 країнах та більше ніж 250000 клієнтів у більше ніж 188 країнах. Річна виручка компанії – більше 16 мільярдів євро. Штаб-квартира знаходиться у Вальдорфі (Німеччина), з регіональними відділеннями по всьому світу. SAP є найбільшим розробником корпоративного програмного забезпечення в Європі і четвертим за величиною розробником корпоративного програмного забезпечення у світі з 2009 року. Найвідомішим продуктом компанії SAP є її програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства – SAP ERP (Enterprise Resource Planning).

Ознаками, що характеризують SAP ERP є такі: велика функціональність; інтеграція всіх бізнес-процесів підприємства; модульний принцип побудови, який дозволяє ізольовано використовувати окремі компоненти системи або їх комбінації, якщо це необхідно з точки зору виробничо-економічних умов; розвинена система звітності, в якій кожна операція потрапляє до різних видів звітності; незалежність продукту від конкретної галузі; відкритість, можливість формування власних програмних продуктів у середовищі системи; підтримка різних мов; протоколювання доступу до системи відповідно до прав користувачів; сучасні технологічні підходи на базі клієнт-серверної архітектури; налаштування системи засобами, що доступні користувачам, до конкретних особливостей підприємства; можливості розвитку протягом всього часу експлуатації продукту.

Найвідомішим продуктом компанії  є SAP R/3 (SAP ERP).  – це система, що орієнтована на великі та середні підприємства, яка розробляється і продається компанією з початку 1990-х років. Створена в продовження лінійок RF (пізніше ідентифікованої як R/1 ) і R/2. Починаючи з середини 2000-х років назва R/3 не використовується. Ядро ERP-системи, створеної для продовження лінійки, виробник називає SAP ERP Central Component (ECC).

Розкриємо зміст значення R/3 в абревіатурі SAP R/3. Буква “R” є початковою літерою слова « Real-time » й означає негайну проводку й актуалізацію даних, які в рамках інтеграції відразу стають доступними всім зацікавленим відділам підприємства. Цифра “3” означає, що у системі реалізована клієнт-серверна архітектура додатків, система управління базами даних (трирівнева модель) – на відміну від R/2, яка працювала в  основному на великих ЕОМ.

SAP R/3 містить такі основні модулі: FI, AM-AA, CO, MM, SD, PP.

Розглянемо деякі особливості цих модулів.

SAP FI — система фінансового обліку та звітності:

 • бухгалтерія основних видів обліку, плани рахунків, історія змін по рахункам, дані про обіг по рахункам за кожний звітний період, по кожному підрозділу у внутрішній та закордонній валютах, підсумки  фінансового року, автоматична переоцінка балансових Asset Management & Asset AccountingAsset Management & Asset Accounting рахунків в іноземних валютах, формування головної книги і стандартних звітів для бухгалтерії;

 • бухгалтерія дебіторів та кредиторів;

 • сервісні функції — реорганізація основних даних, перенесення сальдо.

SAP AM-AA — модуль обліку основних засобів – основні дані, майно підприємства за класами основних засобів, бухгалтерський облік зносу засобів, списання основних засобів, надходження і переміщення основних засобів за підрозділами підприємства, податковий облік основних засобів.

SAP CO — модуль контролінгу, обліку витрат по місцях їх виникнення, за видами витрат, розподіл і розкладка витрат за планом і фактом (розрахунок планового та фактичного тарифу).

SAP ММ — модуль управління матеріальними потоками:

 • закупівлі, формування та обробки замовлень на поставку;

 • рух матеріалів, фактурування, оцінка матеріалів;

 • автоматичне оперативне формування прибуткових ордерів на основні матеріалів та актів на ресурси, виставлення рахунків-фактур для ресурсів.

SAP SD — модуль збуту:

 • формування основних даних клієнтів зі сторони функцій збуту;

 • ведення контрактів та торгівельних замовлень, формування цінової політики по клієнтам в різних валютах;

 • створення класифікатора матеріалів на готову продукцію.

SAP PP — модуль планування виробництва.

 • планування потреб у матеріалах, формування планових і технологічних замовлень, оперативне ведення витрат матеріалів на технологічні замовлення, облік виробництв, формування оперативних розрахунків;

 • оперативне формування аналітичних звітів.
 • Узагальнена структура SAP R/3

Також розкриємо особливості дворівневої структури інформаційної бази: верхній рівень – сервери бази даних та програм; нижній рівень — клієнтські місця, розташовані у підрозділах та відділах підприємства. Це дозволяє забезпечити оперативність та достовірність введення інформації, на підставі якої формуються показники для оперативного прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства.

 Деякі сильні сторони і застереження щодо платформи SAP Business Intelligence, на які вказано у звіті Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms (5 лютого 2013 року) :

 Сильні сторони платформи SAP Business Intelligence

SAP є світовим лідером ринку і аналітики BI платформи. Його велика клієнтська база свідчить про майбутні прибутки, які можуть бути виділені для R & D і для розвитку платформи. Частина ринку компанії SAP показує домінування у частині великих корпоративних впроваджень. Середня кількість клієнтів SAP вдвічі більша, ніж на ринку. Клієнти часто вказують, що SAP задає стандарт для корпоративних платформ для  Business Intelligence. В останньому опитуванні клієнтів компанії Gartner, SAP є № 1 серед  постачальників.

На основі даних Gartner, SAP у 2012 році отримав багатомільйонні прибутки. Його істотний комерційний успіх багато в чому отриманий завдяки маркетинговим зусиллям, а також завдячуючи великим корпоративним впровадженням. Агресивне маркетингова політика привела до великого збуту продукції. SAP має найбільші у світі прямі продажі, підтримку каналів і служб своїх екосистем.

SAP BusinessObjects має великий досвід практичної системної інтеграції. Ця перевага буде особливо корисна, оскільки SAP застосовує свої рішення з Business Intelligence до специфічних промислових бізнес-процесів і предметно-орієнтованих аналітичних додатків. Це також забезпечує доступ до навиків на глобальній основі для різних галузей промисловості і компаній різних розмірів. Нескладно знайти доступ до спеціалістів (всередині компанії або за її межами), які знають платформу для Business Intelligence SAP або BusinessObjects.

Компанія SAP відповіла на зміни у динаміці ринку, інвестуючи у виникаючу потребу у засобах Data Discovery з різних джерел інформації. Так як ці  впровадження були у мобільному просторі Business Intelligence більш ніж 10 років, то у 2012 році SAP розширила свій мобільний досвід роботи з геопросторовими можливостями, надаючи можливість користувачам переглядати відповідну інформацію. SAP пропонує інтегрований мобільний інструментарій BI, такий що розробники можуть використовувати платформу SAP Mobile,  (раніше відома як платформи Sybase Unwired), тим самим пропонуючи клієнтові пристрої керування та пристрої безпеки.

Застереження

Коли респондентів запитали про специфічні обмеження продуктів SAP, які  були бар’єрами для ширшого розгортання, то більшість опитуваних вказали на якість програмного забезпечення. Відповідаючи на запитання про проблеми пов‘язані  з програмним забезпеченням, більший відсоток опитуваних  вказували на те, що воно є більш «ненадійним, нестабільним»  ніж у будь-якого іншого виробника у Magic Quadrant. Багато що з цієї недоброякісності продукції можна віднести до інтеграції, наприклад SAP BW, SAP Web Intelligence, SAP Crystal Reports and SAP Dashboards. Проте, є істотне поліпшення у останніх версіях. На додаток до проблем з якістю продуктів, клієнти скаржилися на незадовільну підтримку. На жаль, для клієнтів SAP – це тема не тільки одного поганого року, тому що SAP міцно закріпила свої позиції на/або поблизу нижньої частини підтримки клієнтів Gartner – із самого початку цієї серії обстежень у 2008 році. Проте, спостерігається деяке поліпшення, що більше детально детально, у числових показниках, розглянуто у звіті   “Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms” (2013).

Використані першоджерела:

1. http://global.sap.com/corporate-en/our-company/index.epx

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP

3. http://www.itsapiens.com/sap_rf.htm

4. http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_R/2

5. http://cipherbsc.com/solutions/sap-erp-central-component-erp-ecc

6. http://cipherbsc.com/solutions/sap-erp-central-component-erp-ecc

7.http://www.erptips.com/Learn-SAP/SAP-Module-Overviews/Financial-Accounting.html

8. https://scn.sap.com/thread/1361247

9.http://www.erptips.com/Learn-SAP/SAP-Module-Overviews/Controlling-CO.html

10.http://www.erptips.com/Learn-SAP/SAP-Module-Overviews/Materials-Management-MM.html

11. http://global.sap.com/campaigns/benchmark/appbm_sd.epx

12. http://scn.sap.com/community/erp/manufacturing-pp

13.http://download.microsoft.com/download/D/D/9/DD94631B-7B68-4F23-870C-C3965FAA222D/2013_gartner_magic_qaudrant_for_bi_and_analytics.pdf

14.http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Objects

15. http://scn.sap.com/thread/1956066

16.http://www.sap.com/pc/analytics/business-intelligence/software/web-intelligence/index.html

17.http://www.sap.com/pc/analytics/business-intelligence/software/web-intelligence/index.html

18.http://www.sap.com/pc/analytics/business-intelligence/software/crystal-reports/index.html

19. http://scn.sap.com/community/businessobjects-dashboards/blog

Автори публікації: Туровська Олександра, 308.turovska.o@gmail.com; Колос Каріна, gmail.com

Записи з подібними тегами