Категорії
System

Система … A system … Un systeme … Der Begriff System …

 Система (від дав.-гр. σύστημα  — сполучення») — множина взаємопов’язаних елементів, відокремлена від середовища і яка взаємодіє з ним, як ціле. Продовження на українській мові.

Система (від др.-греч. σύστημα – ціле, складене з частин; з’єднання) – множина елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним, яке утворює певну цілісність, єдність.Продовження на російській мові.

Система являє собою набір взаємодіючих або взаємозалежних компонентів, сформованих як єдине ціле або набір елементів (їх часто називають “компоненти”) і відносини, які відрізняються від відносин набору або його елементів до інших елементів або наборів  Продовження на англійській мові.

Система являє собою набір елементів, що взаємодіють один з одним у відповідності з певними принципами чи правилами. Продовження на французькій мові.

Термін система (від грецького σύστεμα sýstēma стародавня вимова грецького Система) в цілому позначає набір елементів, які пов’язані один з одним, з’єднаних один з одним і взаємодіють таким чином, що їх можна розглядати як єдине ціле. Продовження на німецькій мові.

Система – являє собою набір пов’язаних елементів, об’єднаних в осмислене ціле. Система складається з частин, які пов’язані в один потік інформації, матеріалу або енергії. Термін використовується для опису сутностей, які взаємодіють і які можуть бути створені за допомогою математичної моделі.  Продовження на чешскій мові.

Система (stgr. σύστημα систематичне – комплекс) – фізичний або абстрактний об’єкт, в якому всі сутності об’єднуються в єдине ціле, які пов’язані між собою за певними принципами і служать для виконання певного поставленого завдання.  Продовження на польській мові.

Система — множина взаємопов’язаних елементів, які відноситься до групи об’єктів, пов’язаних за складом,  і служить для завершення окремих видів робіт, якщо певний елемент не може завершити роботу поодинці. Система складається з двох основних категорій фізичних  і людських систем. Продовження на китайській мові.

Система (від грецького sietemiun) являє собою набір взаємопов’язаних елементів, які розглядаються як одне ціле. Це визначення, застосовується  в різних дисциплінах, таких як біологія, медицина, інформаційні технології, управління. Виходячи з грецького терміна “система” означає, “набір”, “утворюють єдине ціле.” Продовження на португальській мові.

Система (від латинського Systema, від грецького σύστημα) являє собою складний об’єкт, компоненти якого пов’язані принаймні однією категорією до іншого компонента, можуть бути істотними або концептуальними Продовження на іспанській мові.

Система (від грецького sietemiun) являє собою набір елементів, де кожен елемент взаємодіє або пов’язаний  щонайменше з одним іншим елементом групи. Будь-який елемент, що не пов’язаний з будь-яким елементом системи не є частиною системи. Підсистема являє собою набір елементів, який формує саму систему і є частиною системи. Продовження на грецькій мові.

Система – це взагалі те, що складається з компонентів або елементів, і відносин між елементами, які пов’язані між собою певною ступінню узгодженості. Продовження на голландській мові.

Ключові слова: Система, A system, Un syst?me, Der Begriff System, s?stima.

Автор публікації: Возненко Віталій: Voznenko.V @ gmail.com

Записи з подібними тегами