Категорії
Big Data Business Analytics Business Intelligence ICS System

Система підтримки прийняття рішень ( Decision Support System)

   СППР
 Система підтримки прийняття рішень 
(СППР;  Decision Support System, DSS) — комп’ютеризована інформаційна система, яка підтримує вироблення рішень у діяльності бізнесових та інших організацій. За допомогою СППР (DSS) можна проводити вибір рішень у певних неструктурованих і слабоструктурованих задачах, у тому числі й тих, що мають багато критеріїв.

Sprague (1980) визначає DSS за своїми характеристиками:

1) DSS, як правило, спрямовані на вирішення менш структурованих проблем, з якими і мають справу менеджери верхнього рівня;

2) у DSS намагаються поєднувати використання моделей або аналітичних методів з традиційними функціями доступу і пошуку даних;

3) у DSS особливу увагу приділяють особливостям, які роблять їх легкими у  використанні;

4) у DSS підкреслюють гнучкість і пристосованість з урахуванням змін у навколишньому середовищі і прийняття рішень з урахуванням особливостей підходу користувача.

Типова інформація, що використовується для підтримки прийняття рішень (decision making) може містити в собі і представляє собою:

– запаси інформаційних активів, у тому числі джерел архівних і реляційних даних, OLAP-кубів, сховищ даних (Data warehouses)  та кіосків даних (Data marts);

– порівняльні показники продажів за періодами;

– показники за прогнозами доходів на основі припущень продажів продукції.

Історія DSS

Концепція підтримки прийняття рішень сформована з двох основних напрямків досліджень: перший напрямок – це теоретичні дослідження організаційних рішень, які  було розроблено в Carnegie Institute of Technology (Технологічному інституті Карнегі) в кінці 1950-х і початку 1960-х; і другий напрямок – це технічна робота з технології в 1960.

DSS став областю власних досліджень, починаючи ще з  середини 1970-х років, і дослідження активно продовжувалися аж до 1980 року. У середині  і наприкінці 1980-х, виконавчі інформаційні системи (EIS – executive information systems), системи підтримки прийняття групових рішень (GDSS – group decision support systems ), і організаційні системи підтримки прийняття рішень (ОDSS – organizational decision support systems) перетворилася з одного користувача на модель-орієнтовані DSS.

У 1987 році Texas Instruments доповнила розробку Gate Assignment Display System (GADS) для United Airlines (об’єднаних авіаліній).     Починаючи приблизно з 1990, сховища даних і on -line аналітичні процеси (OLAP –  on-line analytical processing) почали розширення царства DSS. Коли підійшов рубіж тисячоліття, було введено нові аналітичні веб-основані  додатки.

Компоненти DSS

Розробка системи підтримки прийняття рішень має  три основні складові архітектури DSS:

* база даних (або сховище даних);

* модель (тобто, контекстні рішення і користувальницькі критерії);

* користувальницький інтерфейс.

Самі користувачі також є важливими компонентами архітектури.

Таксономії

Інший вид таксономіїї СППР  (DSS taxonomy) був розроблений Деніелем Пау (Daniel Power). Згідно неї, Power  розрізняє такі види DSS : A communication-driven DSS, A data-driven DSS, A document-driven DSS, A knowledge-driven DSS,  A model-driven DSS.

●     A communication-driven DSS (“СППР, що керуються повідомленнями”) A communication-driven DSS (“СППР, що керуються повідомленнями”) – підтримує більше однієї людини, що працює на загальній задачі; приклади включають комплексні інструменти, такі як Google Docs або Groove.

●     A data-driven DSS (“СППР, що керуються даними” або “орієнтований на дані DSS” ) – надає доступ до маніпуляції часового ряду внутрішніх даних компанії, а іноді й зовнішніх даних.

●     A document-driven DSS (“СППР, що керуються документами”) –  управляє, витягує і маніпулює неструктуровані дані в різних електронних форматах.

●     A knowledge-driven DSS (“СППР, що керуються знаннями”) – надає спеціалізовані знання для вирішення проблем; зберігається у вигляді фактів, правил, процедур, або в аналогічних структурах.

●     A model-driven DSS (“СППР, що керуються моделями”) – підкреслює доступ і маніпулювання статистичної, фінансової або імітаційній моделі.

Переваги DSS

1. Покращення особистої ефективністі.

2. Прискорення процесу прийняття рішень.

3. Збільшення організаційног контролю.

4. Закликання до дослідження і відкриття.

5. Прискорення вирішення проблем в організації.

6. Полегшення міжособистісного спілкування.

7. Сприяння навчанню.

8. Формування нових доказів на підтримку рішення.

9. Створення конкурентної переваги над конкуренцією.

10. Показ нових підходів для обдумання проблемної області.

11. Допомага при автоматизуванні процесу управління.

12. Створення інноваційних ідей для прискорення продуктивності.

Особливості DSS

1. Вирішення напівструктурованих і неструктурованих проблем.

2. Підтримка менеджерів  на всіх рівнях.

3. Підтримка окремих осіб та групи вцілому.

4. Взаємозалежність і послідовність рішень.

5. Підтримка розвідки, дизайн, вибір.

6. Адаптація та гнучкість.

7. Інтерактивність і простота використання.

8. Ефективність.

9. Управління процесом людиною.

10. Простота розробки кінцевим користувачем.

11. Моделювання та аналіз.

12. Доступ до даних.

13. Автономність і веб-інтеграція.

14. Підтримка процесів прийняття рішень.

15. Підтримка прийняття decision trees.

16. Швидкість реакцій.

 

Публікацію підготувала студентка 311 групи Левіцька А.В.

Першоджерело:  Decision Support System

Записи з подібними тегами