Про Систему+

Цей сайт “Система+ clone” (2020) у піддомені https://system.dss-bi.com.ua/ є клоном сайту “Система” (2013) у директорії http://dss-bi.com.ua/System/

Термін “Система” у назві сайту “Система+” і зв’язаних підсистем  акцентує зв`язок позначеного з технологіями системної інженерії, у тому числі створення і дослідження  веб-систем. На початковому етапі “Система+” була створена для підтримки навчально-наукової роботи студентів за напрямом підготовки “Системна інженерія” – у рамках вивчення короткої навчальної дисципліни “Вебтехнології”. Назва “Система+” сформована разом із студентами у 2013 році.  Авторами навчальних статей на сайті є більше ніж 90 студентів та викладач.

Знак “+” у позначенні назви “Система+” і зв’язаних підсистем означає, що публікація у них дає студентам:

+ до рівня підготовки;

+ до екзаменаційної чи залікової оцінки;

+ як неофіційний додаток до диплому про вищу освіту;

+ позитивна системна інтеграція і технологічна підтримка учасників;

+ додаткові навчальні матеріали;

+ повага до себе і до інших людей;

+ повага до свого університету;

+ знаходження у гарній екосистемі;

+ оволодіння елементами технології гарного викладання своїх думок у письмовій формі;

+ можливість розвитку навичок використання засобів автоматизації групової роботи над спільними проектами за допомогою Google Drive (до 10-ти людей одночасно)

+ більше можливостей для самореалізації;

+ більше розуміння і стимул до вивчення іноземної мови;

+ поглиблення розуміння сутності і ролі hi-tech у розвинених країнах;

+ формування відповідальності за рівень особисто підготовленого публічного документу;

+ …

Термін “Система +” використовується у широкому і у вузькому сенсі.
У вузькому сенсі термін “Система +” позначає назву сайту “Система +”.

Логотип сайту Система+
Варіант логотипу сайту “Система +”

Сайт “Система+ призначений для публікації статей студентів за тематикою автоматизованих систем і комп’ютеризації. Як правило, публікації містять матеріали на основі англомовних статей.
У широкому сенсі термін “Система +” позначає ієрархічно-синергетичну систему сайтів та зв’язаних соцмереж.

Ієрархічність у даному контесті означає, що у Системі+ є елементи певної підпорядкованості основних систем і підсистем на коцептуальному, семантичному, організаційному  й програмному рівнях під керівництвом викладача. Досвід показує, що без елементів ієрархії “Система +” не могла бути створеною або змогла б існувати лише короткий час.

Синергетичність  у даному контесті означає, що у “Системі+” є елементи певної автономності й незалежності багатьох систем і підсистем на коцептуальному, семантичному, організаційному й програмному рівнях. Без елементів синергії, лише на основі ієрархічного об`єднання, “Система+” не могла бути створена у тому вигляді, що є. Один викладач-керівник й адміністратор не спроможний охопити увагою всі нюанси створення підсистем.

Система+ не має аналогів і тому її розвиток не є лінійно логічним та ідеально правильним – вона формувалася поступово з використанням обмежених ресурсів для вивчення, апробації й дослідження сучасних web-технологій.

Система+ використовується як дослідний прототип, у якому відпрацьовуються відповідні технології, розглядаються й аналізуються  реальні різноманітні переваги й недоліки створення й розвитку реальних складних великих людино-машинних систем. В учасників Системи+ як системних інженерів на практиці формуються компетенції – це здатність застосовувати знання, вміння, навички й особистісні якості для успішної діяльності в різних проблемних професійних ситуаціях. На цій основі формується компетентність системних інженерів – це рівень володіння сукупністю компетенцій, ступінь готовності до застосування компетенцій у професійній діяльності.

Заставка приватного каналу Google+ Sistem Pl (Plus)
Заставка приватного каналу Sistem pl. Схема спрощено зображає зміст основних технологій, що вивчаються

Схема-метафора, яка зображає зміст технологій, що вивчаються

Схема-метафора, заставка каналу Google+ Система+, який програмно приєднаний до сайту “Система+”.


У теперішній час Система+ у широкому сенсі включає в себе такі сайти і їх групи:

– сайт викладача і студентів Система+,

– сайт викладача і студентів  SiteLabs SLS,

– навчальні сайти, розроблені студентами під керівництвом викладача у комплексі веб-лабораторій SiteLabs на dss-bi.com.ua,

– навчальні сайти, розроблені студентами під керівництвом викладача у комплексі веб-лабораторій SiteLabs на sls.name,

– розроблені студентами під керівництвом викладача навчальні комплекти соцмереж, які програмно зв’язані з кожним сайтом згідно виконаних завдань,

– сайт викладача Business Intelligence + KMS,

– сайт викладача Нотатки про Business Intelligence+,

– Система+ також може ситуативно взаємодіяти зі створеними під час навчального процесу чи після його завершення незалежними приватними каналами у соцмережах її учасників, а також з незалежними каналами і сайтами інших зацікавлених користувачів соцмереж, семантика яких не суперечить цілям Системи+.

Логотип приватного каналу Sistem pl Google+
Логотип приватного каналу Sistem pl (Google+)

Станом на 04.2015 року Система+ містить більше 20-ти сайтів і відповідну кількість комплектів  соцмереж, тому її можна назвати великою складною ієрархічно-синергетичною веб-системою.

Логотип каналу Система+ (Google+)
Логотип каналу Система+ (Google+), що програмно приєднаний до сайту Система+

Сайти створені і підтримуються  за обмежені особисті кошти і час викладача, які можна  використати для більш прибуткової діяльності.

Сайти не мають платних форм захисту інформації. Тому порушення безпеки сайтів не є проявом майстерності хакера.

Бажаємо успіхів і радості у всіх сферах  життя

Система+
P.S. (змінено 05.12.13)

На сайті “Система+” встановлено різноманітні сервісні модулі, які дозволяють краще проаналізувати,  зрозуміти інтереси аудиторії сайту та підвищити безпеку сайта.

У разі певних явних порушень (неправильне введення паролю у одній серії більше визначеної кількості раз, тощо) у Системі+ автоматично спрацьовують засоби, які фіксують деякі параметри порушення. Це не означає, що відвідувач класифікується як хакер.

Спамерам, тролям  і хакерам: відповідь  може бути несиметричною і неочікуваною: не так швидко, не у той час, не у тому місці,  не у тій формі і не від тих людей. Якщо Ви студент, то працюйте над підвищенням свого інтелектуального й освітнього рівня, спробуйте опублікувати статтю на основі перекладу іншомовної публікації за тематикою сайту – з посиланням на першоджерело. Якщо у Вас є зауваження до статей інших авторів, то спробуйте спочатку написати й опублікувати свою статтю краще.

У Social Media кожен троль вважає себе Бетменом, тому не давайте втягнути себе у багно тролювання. Публікуйте цікаві й корисні статті за тематикою сайту. Формуйте і закріплюйте у себе позитивне й доброзичливе відношення до світу – важливий чинник життєвого успіху.

Українці повинні бути гідними Громадянами Мережевого Суспільства й гідно входити до Євросоюзу.

Правила публікації див. на сторінці “Як публікувати” . Правила можуть бути змінені для більшої зручності і підвищення ефективності навчання.

Записи з подібними тегами

Один коментар до “Про Систему+”

Сьогодні переглянув останні спроби підбору паролів тільки до сайту Система+ після перенесення з директорії http://dss-bi.com.ua/system
у піддомен https://system.dss-bi.com.ua/ і останнього очищення бази даних – 24474 блокування. Кількість DDoS attack не рахую, зрозуміло, що їх на порядки більше. Кількість “штучних диверсій” значно менша, а їх доказати можливо лише через суд чи іншими силовими методами, проте для цього немає достатньої шкоди. Нагадую, що, для прикладу: один із учасників Системи+ для отримання підвищеної оцінки на екзамені, за 10 хвилин за допомогою партнера (не силові структури) встановив адресу порушника з точністю до квартири на “Польовій”; під час занять ми встановлювали інтерес до сайту і спостерігали дії на ньому дослідників із приміщення на два поверхи нижче нашого, встановлене прізвище керівника.
…Не буду розкривати інші відомості про безпеку й авторські заходи протидії алгоритмічно-програмним, апаратним та організаційним атакам…
…Любі бувші студенти ННП ЖВІ, звертайтесь за допомогою, якщо ведете сайти і тим більше системи систем в Інтернеті чи в Інтранеті. У системі систем “Система+” було біля 50-ти сайтів з комплектами соцмереж й аналітичних засобів різних типів, зараз залишилося біля 20-ти. Відвідуваність навчального сайту “Система+” була більшою ніж у будь-якому ВНЗ Житомира. Експерт – це той спеціаліст, який вже зробив всі можливі помилки… (примовка) :):):)

Залишити відповідь