Категорії
Big Data Business Analytics Business Intelligence NIT R&D

Проект Системи систем підтримки рішень для Big Data Analytics

Власний досвід науково-практичних досліджень показує (див. посилання на деякі опубліковані результати нижче), що система підтримки рішень  з використанням «великих даних» (Big Data DSS, Big Data DSS BI) може бути реалізована тільки як складна ієрархічно-синергетична «система систем»

Ці роботи виконані у рамках DSS BI group, сформована основа розуміння подальшого розвитку Big Data Analytics на основі загальноприйнятої у світі таксономії і системи архітектур програмного забезпечення провідних консалтингових компаній, насамперед на основі IDC`s Business Analytics and Business Intelligence Software Taxonomy. 

На основі загальноприйнятих архітектур розроблена ієрархічно-синергетична “система систем” підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence для Big Data Analytics: 

 • DSS BI 2.0 (Decision Support System|Business Intelligence 2-го покоління), 
 • DSS BI 3.0 (Decision Support System|Business Intelligence 3-го покоління, тобто Cloud Computing), 
 • ES BI 2.0 Cloud Computing (Expert System|Business Intelligence 2-го покоління), 
 • Spatial DSS BI (Decision Support System|Business Intelligence, об`єднана з GIS, тобто з геоінформаційною системою), 
 • Website DSS BI (Website Decision Support System|Business Intelligence – для покращання рішень на основі аналізу інформації про відвідуваність вебсайту з орієнтовною геопросторовою прив`язкою відвідувань, ін.) 
 • Webhosting DSS BI (Webhosting Decision Support System на основі Business Intelligence – для покращання рішень на основі аналізу інформації на вебхостингу про відвідуваність cайтів з орієнтовною геопросторовою прив`язкою, ін.), 
 • Social Media DSS BI (Social Media Decision Support System на основі Business Intelligence – для покращання рішень на основі аналізу інформації у соціальних медіа з орієнтовною геопросторовою прив`язкою – на основі технології Semanticforce), 
 • Social Media Spatial DSS BI (Social Media Decision Support System (Social Media CRM) на основі Business Intelligence, інтегрована з ГІС – для покращання рішень на основі аналізу інформації у соціальних медіа, з додатковою орієнтовною геопросторовою прив`язкою – на основі технології Semanticforce), 
 • SCADA DSS BI (Supervisory Control And Data Acquisition|, об`єднана з Decision Support System|Business Intelligence – для покращання підтримки рішень у системах збору, обробки, відображення та архівування інформації про об’єкт моніторингу або управління),
 • Network Ergatic Organizm (Мережевий ергатичний (“людино-машинний”) організм – загальна концепція, розроблена на основі концепції ергатичного організму, її елементи реалізовані в ES BI 2.0 та переносяться в архітектури інших вказаних систем). 

Необхідно підкреслити, що реалізація ефективного аналізу big data («великих даних») дозволяє перейти на принципово новий рівень корисності аналітичних рішень у всіх сферах.
У деяких випадках, деякі глобальні організації в Україні вже перейшли на цей більш високий рівень, насамперед у сфері банківських послуг, стільникового зв’язку, торговельних мереж, ін.

Досвід власного науково-практичного дослідження й аналізу даних показує, що основною проблемою в ефективному використанні Big Data є не їх великий об’єм, а різна і часто  суперечлива структурованість, а також, насамперед, організаційні проблеми, «людський фактор». Для прикладу, відомі факти, коли, на жаль, керівники, які гордо називають себе «технарями» й менеджери-аналітики рівня мерії та вище (безпосередньо приймають або впливають на рішення щодо автоматизації ділових процесів) у 2020 році навіть приблизно не знають, що означають терміни Business Intelligence, OLAP, Data Mining, Data Warehouse, ін. Як правило, це не вина менеджерів, а біда нашої системи вищої освіти, яка була розвалена у 1990-ті роки, коли формувалися базові сучасні технології hi-tech аналізу інформації, які об`єднані “парасольковим терміном” Business Intelligence.

Джерело: Круковський Ігор. Розроблено проект Системи систем підтримки рішень для Big Data Analytics, Блог BI DSS group, Big Data, https://dss-bi.blogspot.com/2021/09/big-data-analytics.html

E-mail для зв`язку system.k7@gmail.com, Круковський Ігор  

Семініар у ЖВІ про технології аналізу Social Media Analytics
Інформаційний лист фотозвіт про проведення 25.20.2012 року у Житомирському військовому інституті семінару “Технології аналізу інформації в Інтернеті”

Основні положення авторських науково-практичних робіт у сфері автоматизації інформаційно-аналітичної роботи підтримали безпосередньо такі науковці і практики інформаційно-аналітичної роботи експертного рівня: 

д.т.н., проф. Герасимов Б.М. (науковий керівник), д.т.н., проф. Баранов В.Л., д.т.н, проф. Коваленко М.В. (голова спец. вченої ради ЖВІ), д.т.н., проф. Воронін О.А. (член Американського товариства математиків), д.т.н., проф. Манойлов В.П., д.т.н., проф. Грабар І.Г., д.т.н., проф. Субач І.Ю. (опонент), к.т.н., доц. П`ясковський Д.В.(науковий керівник), к.т.н., доц. Колос Ю.О., к.т.н., с.н.с. Перегуда О.М., к.т.н., доц. Кондратенко С.О.; Сімаков В.Л., Нестерук В.Г., Валюх А.І., Онисько В.В., Маляганов В.В.; Гаврилюк Всеволод (SemanticForce, CEO), Хомів Богдан та багато інших досвідчених наукових і науково-педагогічних та практичних працівників високого експертного рівня.

Основні авторські статті у наукових фахових виданнях за тематикою автоматизації інформаційно-аналітичної роботи, Big Data Analytics:

 • Круковський І.А. Дисертація PhD “Автоматизована система підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центра” (АС ПІАР КІАЦ), (Automated system of support of analytical work of the corporate analytical center), (2008 р.)
 • Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103-111.
 • Круковський І. А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи / І. А. Круковський // Військово-технічний збірник. – 2010. – Вип. 3. – С. 26-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vtzb_2010_3_8.
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки геопросторової системи підтримки прийняття рішень на основіBusiness Intelligence 2.0/3.0 / І.А. Круковський // “IV Січневі ГІСи”: Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. – С. 40-42.
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence / І.А. Круковський // Геоінформаційні системи у військових задачах : ІІ наук.-техн. семінар 21–22 січн. 2011 року. – Львів : Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117–125.
 • А.І. Валюх, І.А. Круковський, В.Л. Сімаков. Експертна система, узгоджена з Business Intelligence 2.0 // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (57). – С. 53–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vzhdtu/2011_2/8.pdf.
 • І.А. Круковський, А.І. Валюх. Удосконалена архітектура об’єднаної із засобами OLAP і DataMining експертної системи з розширеним логічним виведенням на моделі подання знань FPS для геоінформаційної системи / Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар 21‑22 січня 2011 року. – Львів: Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 153-155.
 • Круковський, Ігор Анатолійович; Хомів, Богдан Арсенович; Гаврилюк, Всеволод Леонідович (2013). ІЄРАРХІЧНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ SOCIAL MEDIA ANALYTICS/SOCIAL CRM З BUSINESS INTELLIGENCE І З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки (uk) 0 (1(64)). с. 60–69. ISSN 1728-4260. doi:10.26642/tn-2013-1(64)-60-69.
 • І.А. Круковський, В.Л. Гаврилюк, Б.А. Хомів Проблемні питання використання і розвитку засобів SocialMedia Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence  та з елементами ГІС – на прикладі платформи SemanticForce / “IVСічневі ГІСи”: Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум ) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. – С. 42-45.
 • Б. М. Герасимов, О. М. Перегуда, І. А. Круковський. Методика оцінки ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи / Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київський політехнічний інститут”. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 29-37.
 • Б. М. Герасимов, І. А. Круковський. Методика розробки моделі знань про наявні інформаційні ресурси на аналітичному центрі з використанням експертного морфологічного багатовимірного OLAP аналізу її елементів і властивостей / Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 14-20.
 • Б. М. Герасимов, І. А. Круковський. Методика вибору раціональної моделі подання знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру // Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2008. – Вип. 1. – С. 178-187.
 • Круковський І.А., Дзюба І.С. Про впровадження у навчальний процес питань вивчення сучасних технологій обробки інформації на основі IDC`s Business Analytics Software Taxonomy / Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 122-126.
 • Круковський І.А. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трьохкомпонентній гібридній моделі подання знань // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУ України «КПІ». – 2009. – Вип. 3. – С. 20–24.
 • І.А.  Круковський, О.М. Перегуда. Експертна система на гібридній моделі подання знань /  Технічні науки : зб. наук. праць. Спецвипуск 1 / Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2010. – С. 58-68.
 • І. А. Круковський Методика розробки моделі знань для системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами на корпоративному інформаційно-аналітичному центрі з використанням морфологічного багатовимірного OLAP аналізу / Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2007. – Вип. 12. – С. 133-141. Інв. № 444.
 • Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів / І. А. Круковський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 45-51.
 • Н.І. Горбачова, І.А. Круковський, І.М. Круковська Business intelligence та творчість, креативність / – С .195-201. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне : матеріали круглого столу, 20 січня 2012 р., м. Київ / Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Нац. центр “Мала академія наук України” ; [упоряд.: Саміленко Р. А., Веселка Ю. Б.]. – Київ : ІОД, 2012. – 206, [1] с.
 • Круковський І.А. Застосування Business Intelligence  у сфері інформаційної безпеки. Доповідь на міжвідомчому міжрегіональному семінарі Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації». Житомир, 11.03.2011 р. (рекомендовано до публікації у фахових наукових виданнях).
 • Б. А. Хомів, С. А. Лупенко, В.В. Яцишин, І. А. Круковський. Формалізація й уніфікація термінів та понять в області оцінювання опінії на основі стандарту якості програмних систем ISO 9126 / Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць. Вип. 8 / Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету. – Житомир : ЖВІ нау, 2013. – С. 173-185.

Основнітези науково-практичних доповідей на науково-практичних конференціях, які можуть бути оприлюднені як статті (доповіді) за тематикою автоматизації інформаційно-аналітичної роботи, Big Data Analytics:

 • Круковський І.А. Удосконалена концепція і технологія  побудови мережевих інформаційно-аналітичних систем на основі Business Intelligence+KMS  /Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 20-21.
 • Круковський І.А. Архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence з інтегрованою  геоінформаційною системою / І.А. Круковський // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 19-а наук.-практ. конф., Житомир, 19 кв. 2012 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – С. 194-195.
 • Круковський І.А. Удосконалена архітектура системи SCADA, об’єднана з Business Intelligence  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 13-14.
 • Круковський І.А. Дослідження шляхів об’єднання для організацій Social Media, Social Media Analytics/Social CRM   / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 16-17.
 • Круковський І.А. Про доцільність залучення провідних українських компаній до участі у навчальних заняттях в інституті (на прикладі компанії SemanticForce, а також дослідження продукції світових брендів в Україні: IDC, Panorama Software, Tableau) / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 130-131.
 • І. А. КруковськийЮ. О. Колос. Число-лінгвістичні оцінки з уніфікованою структурою для побудови галузевої інформаційно-аналітичної системи на основі ROLAP-моделі / Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення : зб. тез доповідей ІІІ наук.-техн. конф. / Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київ. політехн. ін-т”. – К., 2006. – С. 158.
 • Круковський І.А., Сержантська К.В., Ковтун Д.О.  Особливості використання методики «BI Decision Matrix» компанії  Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence / Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 18-19.
 • Круковський І.А., Валюх А.І. Про вдосконалення методики «BI Decision Matrix» компанії Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence / Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 9-10.
 • Круковський І.А. Про вивчення Business  Intelligence у навчальній дисципліні “Системи підтримки прийняття рішень” / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІVміжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 128-129.
 • Круковський І.А. Про доповнення до методик системного аналізу для вивчення у навчальній  дисципліні “Теорія систем і системний аналіз”  / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 129-130.
 • Круковський І.А. Про доцільність розширення  методів системного аналізу  й інтеграції систем, які вивчаються у навчальній дисципліні “Теорія систем і системний аналіз” / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 131-132.
 • Круковський І.А. SiteLabs – комплекс Web-лабораторій для навчання розробці Web-сайтів та зв’язаних систем / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 21-22.
 • Круковський І.А. Дослідний прототип веб-системи підтримки навчально-наукової роботи «Система+»  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 11-12.
 • Круковський І. А. Модель автоматизованої інформаційної системи аналітика спеціалізованої системи / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем космічного і наземного базування : зб. тез доповідей ХІV наук.-техн. конф., Житомир, 22-23 квітня 2004 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2004. – Ч. 2. – С.64.
 • Круковський І. А. Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи для робочого місця оператора та прототип програмного забезпечення для розпізнавання засобів і об’єктів по 8-ми і більше параметрам / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем космічного і наземного базування : зб. тез доповідей ХІV наук.-техн. конф., Житомир, 22-23 квітня 2004 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2004. – Ч. 2. – С.65.
 • Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів, що стосується Збройних Сил України / І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – С.47 .
 • І. А. Круковський, В. А. Вербат. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи інформаційного забезпечення ННТД / ХХХІ науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету, Житомир : зб. тез / Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2006. – С. 39-40.
 • І. А. Круковський, В. А. Вербат. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення автоматизованого банку структурованої інформації з авторефератів дисертацій / Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного і наземного базування : тези доповідей XV наук.-техн. конф., Житомир, 20-21 квітня 2006 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2006. – Ч. 1. – С. 128-129.
 • В.Л. Сімаков, І.А. Круковський. Проблемні питання реалізації Business Intelligence 2.0 у часткових сферах роботи / Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18-а наук.-практ. конф., Житомир, 15 кв. 2011 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – С. 194.
 • В.Л. Сімаков, І.А. Круковський, Н.І. Горбачова. Дефініція Intelligence та зв’язані з нею терміни для корпорації, яка виробляє знання / Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18-а наук.-практ. конф., Житомир, 15 кв. 2011 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – С. 191.
Графіки поширення Business Intelligence, Data Mining, OLAP у деяких країнах світу
Графіки частоти використання пошукових слів Business Intelligence, Data Mining – згідно даних Google

Деякі публікації на власних дослідних сайтах-прототипах за тематикою автоматизації інформаційно-аналітичної роботи, Big Data Analytics:

 • Круковський І.А. Business Intelligence + KMS, – концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних. Головна сторінка сайту Business Intelligence + KMS – короткі відомості про сферу консалтингу. Сайт Business Intelligence+KMS, 2011. – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/index.htm
 • Круковський І.А. Про RAND Corporation, Системний аналіз і Системну інженерію у США і СРСР. Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , 2012.  – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/
 • Круковський І.А. Business Intelligence (BI) – це що? , 2012. Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/
 • Круковський І.А. Про спроби підібрати пароль до сайту Система+. Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , 2012. – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence.  Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/
 • Круковський І.А. Intelligence & Intelligence & Intelligence.  Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , 2012.  – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/.
 • Круковський І.А. Про знання – з листування Олександра Македонського і Арістотеля.  Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , , 2012. – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/.
 • Круковський І.А. Про дефініції “Business” і “бізнес” та їх вплив на дослідження і розвиток інформаційних hi-tech.  Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , 2013.  – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/.
 • Круковський І.А. Деякі особливості суспільного сприйняття Business Intelligence і бізнес-аналітики.  Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , 2013.  – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/.
 • Круковський І.А. Складна система і пазли.  Сайт “Нотатки про Business Intelligence+”, 2013.  – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/.
 • Круковський І.А. Business Intelligence – це не бізнес-розвідка, не бізнес-аналітика і не бізнес-інтелект.  Сайт “Нотатки про Business Intelligence+” , ,2013.  – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua/WP/.
 • Круковський І.А. Мережево-центрична війна – особливості, автоматизація, C5ISR. Сайт “Система+” , 2013. – Режим доступу: https://system.dss-bi.com.ua/
 • Круковський І.А. Бази даних і системи підтримки прийняття рішень – СППР (DSS), Сайт “Система+”, 2013. – Режим доступу: https://system.dss-bi.com.ua/
 • Круковський І.А. Business Intelligence & DSS BI & DSS 2.0, Сайт “Система+”, 2012. – Режим доступу: https://system.dss-bi.com.ua/
 • Круковський І.А. Data Mining vs Business Intelligence , Сайт “Система+”, 2012. – Режим доступу: https://system.dss-bi.com.ua/
 • ін.

Записи з подібними тегами

Залишити відповідь