Категорії
Big Data Business Analytics Business Intelligence ICS KMS NIT R&D System

Концепція мережево-центричної війни (network-centric warfare)

Поки у бійців перерва, машини продовжують воювати. Фото з офіційного сайту Армії США
Поки у бійців перерва, машини продовжують воювати. Фото з офіційного сайту Армії США

Величезна робота багатьох експертів і дослідників, яка отримує підтримку з боку військового відомства США, призводить до появи нових військових концепцій і теорій, покликаних забезпечити високу ефективність дій американських збройних сил в нових умовах, проти нових ворогів, з якісно новим арсеналом сил і засобів збройної боротьби.

Однією з таких теорій стала концепція мережево-центричної війни, що з’явилася в США в кінці 1990 – х років.

Мережево-центрична війна – це не зовсім точний переклад англійського терміна «network-centric warfare». Більш точний переклад – «мережево-центричні військові дії». Від неточного перекладу йде і неточне розуміння або навіть нерозуміння суті проблеми. І все ж термін «мережево-центрична війна» вже прижився, і завдання тепер полягає не в тому, щоб його змінити , а в тому , щоб його правильно розуміти і вживати.

Отже, мова не йде про якийсь новий вид (тип) війни, а про мережево-центричний підхід до організації та ведення військових дій. Більше того, в майбутньому такий підхід буде аксіомою, і всі військові дії будуть незмінно грунтуватися на принципі мережево-центричності.

Авторами концепції мережево-центричної війни вважаються віце -адмірал ВМС США Артур Себровский і професор Джон Гарстка. Опублікована ними в журналі Proceedings в січні 1998 року стаття «мережево-центрична війна: її походження і майбутнє» стала своєрідним маніфестом нової концепції. Отже, що ж таке мережево-центрична війна?

Мереже?во-центри?чна війна? (англ. Network-centric warfare) — нова воєнна доктрина (або теорія ведення війни), яка була вперше застосована Міністерством оборони США.

Мережево-центрична війна — війна, орієнтована на досягнення інформаційної переваги за допомогою об’єднання військових об’єктів у інформаційну мережу.

Початкові підходи до створення повної мережевої війни містять ідеї радянського маршала Миколи Огаркова, викладені ним на початку 1980-х. Першою до розвитку і впровадження цієї концепції приступила Армія США. Повноцінно концепція описана у воєнних доктринах «Joint Vision 2010», «Joint Vision 2020».

Ілюстрація доктрини «Joint Vision 2010», «Joint Vision 2020»
Ілюстрація доктрини «Joint Vision 2010», «Joint Vision 2020»

Концепція мережево-центричної війни – це концепція ведення бойових дій, що передбачає збільшення бойової потужності угруповання об’єднаних сил за рахунок утворення інформаційно-комутаційної мережі, що поєднує джерела інформації (розвідки), органи управління та засоби ураження (придушення), що забезпечує доведення до учасників операцій достовірної та повної інформації про обстановку практично в реальному масштабі часу. За рахунок цього досягається прискорення процесу управління силами та засобами, підвищення темпу операцій, ефективності ураження сил супротивника, живучості своїх військ та рівня самосинхронізації бойових дій. Самі ж «мережево-центричні» сили (у військовому сенсі)— це війська та зброя, здатні реалізувати концепцію мережево-центричної війни.

Вона спрямована на переведення інформаційних переваг, властивих окремим інформаційним технологіям в конкурентну перевагу за рахунок об’єдання в робустну (стійку) мережу інформаційно добре забезпечених, географічно роззосереджених сил. Ця мережа, поєднана з відмінними технологіями, організацією, процесів і людей, можливо дозволить нові форми організаційної поведінки.

Перелік використаних першоджерел:

1. Joint Vision 2020:  http://www.fs.fed.us/fire/doctrine/genesis_and_evolution/source_materials/joint_vision_2020.pdf

2. Network centric warfare and wireless communications: http://www.meshdynamics.com/military-mesh-networks.html

3. Network Centric Warfare Solutions

http://www.aeronautics-sys.com/ncw_network_centric_warfare

Автори публікації:

 Оксентюк Олександр  391oksentyuk@gmail.com

 Котенко Павло            391.kotenko@gmail.com

Записи з подібними тегами